onsdag 4 februari 2009

Fynd i skogen

Ute på inventering i Rolfstorps socken öster om Varberg fick jag syn på detta fynd. En separator, en trasig sådan, som någon lämnat efter sig och som stod där på en stengärdesgård och inbjöd till funderingar.

Skogen där jag gick hade inte alltid varit skog. För hundra år sedan var detta ett öppet område med små hemman, torp, små åkerytor, ängar och hagar. Kartan nedan visar hur området såg ut på 1920-talet, innan avfolkningen av landsbygden tog fart.


Separatorn är en produkt av industrialiseringen. Den underlättade det tidsödande arbetet med mjölkhanteringen och gjorde kvinnornas vardag lättare. Samma industrialisering gav bönder och torpare maskiner som ersatte människorna i jordbruket, samtidigt som industrierna behövde arbetskraft. Så övergavs många torp och mindre hemman. Idag växer planterade granar över de gamla husgrunderna, åkrarna och ängarna. Men spåren finns kvar för den som vill se och de ger en viktig tankeställare kring hur fort ett landskap kan förändras!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar