fredag 6 mars 2009

Hur gick det i Träslöv?


Jotack bra. Vi skulle ju avgränsa tomten till Skultagården som låg omedelbart intill den gamla kyrkan i Träslöv (strax öster om Varberg) och jag närde en liten förhoppning om att hitta något som kunde ge en fingervisning om gårdens ålder.

Träslöv är en av de större byarna i Halland. Huvuddelen av de halländska byarna har bara 2-3 gårdar och det finns dessutom många (kamerala) ensamgårdar. Träslöv hade hela 16 gårdar när den första svenska jordeboken sammanställdes 1646. Nu finns det andra stora byar i närheten (t.ex. Grimeton) så Träslöv är inte unikt. Men det tål att funderas på - vad är bakgrunden till de stora byarna här?

De flesta gårdarna låg någon kilometer sydväst om kyrkan i det äldsta kartmaterialet. Samtidigt finns det stora områden med bandparcellerad åkermark (d.v.s. tidigmedeltida åkrar) öster om kyrkan. I närheten av kyrkoruinen har man också på ett par ställen funnit tidigmedeltida lämningar. Så det är ganska uppenbart att bebyggelsen har flyttats från lägen nära kyrkan och den äldsta åkermarken ut mot utmarken. Det är i och för sig helt enligt modellen för hur den halländska agrarbebyggelsen brukar bete sig, men det är alltid intressant att få det så tydligt bekräftat.
Vi kunde utan större problem avgränsa ett kulturlager med tegel, kalkbruk och en hel del keramik. Det verkar också finnas byggnadsrester kvar. Skärvan ovan var kanske den roligaste. Först trodde jag det var en jydepotte, alltså 15/1600-tal. Men nu undrar jag om det faktiskt inte är tidigmedeltida svartgods, den saknar de mer typiska jydepottedragen. Ska visa den för några kolleger. I övrigt fanns vi blandad keramik från 1500-tal och framåt.

Skultagården är alltså förmodligen medeltida och den enda som ligger kvar på sin äldsta tomt, vilket gör det hela extra spännande. Dessutom ligger den som sagt omedelbart intill kyrkan, vilket naturligtvis väcker alla möjliga slags funderingar kring huvudgårdar och gårdskyrkor.


Foto: Kulturmiljöbild, RAÄ


Kyrkan var en fin liten absidkyrka som revs i mitten av 1800-talet när en ny kyrka byggdes. Den kan mycket väl ha uppförts som en gårdskyrka under 1100-talet.

Vårt uppdrag var bara en utredning och i det här läget blir det förmodligen inte mer gjort på Skultagården, dock ligger besluten som alltid i Länsstyrelsens händer. Men platsen finns ju kvar för framtida studier.

4 kommentarer:

 1. En närmare titt på kyrkobilden ovan visar att den är kraftigt retuscherad. Man undrar varför?
  beetype

  SvaraRadera
 2. Ja, den är lite skum! Har man tagit bort suddiga människor kanske?

  SvaraRadera
 3. "Men platsen finns ju kvar för framtida studier". Hur fungerar det med sådant där egentligen? Hur mycket finns kvar om 10 - 50 - 100 - 500 år? Om det, som det ser ut på bilden, dessutom är i åkermark? Vet man det?

  /Felicia

  SvaraRadera
 4. Det ligger ju ett fornlämningsskydd på platsen nu. Och mycket mer kan vi ju egentligen inte göra... Just i det här speciella fallet är det tveksamt om marken kommer att odlas så mycket mer där gårdstomten ligger. Men visst vore det kul med en liten forskningsundersökning!

  SvaraRadera