måndag 16 februari 2009

Har du sett sådana här hus?Platsen är en gårdslämning i norra Bohuslän (Lur 361) som undersöktes förra hösten. Utöver en del förhistoriska lämningar, fanns här en välbevarad gårdstomt med dateringar från tidig medeltid till 1900-tal. Bilden ovan visar två av huslämningarna, markerade med olika färg. De består delvis av stenpackningar, det finns en del syllstensrader och så syntes tydliga kulturlager som tycks ha utgjort golv. Mitt i det gröna huset fanns en stor eldstad/köksdel. Datering utifrån fynd och 14C: 1300-tal till 16/1700-tal.

Det blå huset var dåligt bevarat, kanske har det delvis legat på bergknallen som syns till höger. Det tycks ha haft en kortare användningstid, i huvudsak 1600-tal.Strax söder härom låg ännu ett byggnadskomplex som är ännu svårare att tolka. Ett par tydliga stenpackningar varav den ena bildar ett hörn. Spridda kulturlagerfläckar och diverse "nedgrävningar", som delvis följer samma struktur som stenraderna och antagligen hör till byggnaden. Datering: 10/1100-tal till 1500-tal–1600-talets början, då byggnaden brann.

Båda husområdena har använts länge och det finns bitvis en fin stratigrafi som hjälper oss att diskutera ombyggnadsfaser och liknande. Men det finns ändå en hel del osäkerhet kring husens utseende. Har du undersökt något liknande – kontakta mig gärna! Det är framför allt konstruktionen med stenpackningar som jag vill ha paralleller till. Syllstenshus är ju inte direkt ovanliga.Såhär såg det ut vissa dagar. Vi hade antingen sol och svinkallt eller så såg det ut som nedan...... blött och geggigt. Man ska inte gräva i november, men med anbudsförfarande och långa handläggningstider blir det allt vanligare att grävningar påbörjas under helt fel årstid. Inte bra alls!!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar