tisdag 10 februari 2009

Ligger det en medeltida gård här?

Platsen är Träslöv, strax öster om Varberg. Muren omgärdar den gamla kyrkan i Träslöv, nu en ruin. På andra sidan vägen låg Skultagården på 1700-talet. Vi vet att det finns lite spår under mark: ett sönderplöjt kulturlager, en del tegel och krukskärvor. Frågan är om detta bara är resterna efter 1700-talsgården. Eller skulle vi möjligen kunna hitta en betydligt äldre gård här?

Kartan från 1706 visar hur nära Skultagården och kyrkan ligger varandra (notera att kyrkan blivit döpt till Lindbergs kyrka!). Lantmätare Söderling har i vanlig ordning ritat en gård som en mindre slottsbyggnad och det hade inte så mycket med verkligheten att göra. Men gårdens läge är intressant. De övriga gårdarna i byn ligger en bra bit längre ned mot sydväst, det är bara Skultagården som ligger vid kyrkan. Är detta månne vad som är kvar av en gammal storgård, kanske med rötter ned i yngre järnålder, vars innehavare en gång lät uppföra kyrkan? Namnet kan komma av scultus, överhetsperson eller fogde. Tanken är lockande!
Nu är det inte så ofta vi hittar medeltida lämningar på 1700-talets gårdstomter. De halländska gårdstomterna var rörliga långt in i nyare tid och de medeltida gårdslägena var inte desamma som storskifteskartornas. En förändrad jordbruksteknik och en förskjutning mot ökande boskapsskötsel medförde att gårdarna gradvis flyttades ut mot utmarkerna. Men just här har vi kanske en gård som inte flyttats.
Om allt går enligt planerna kommer vi att få tillfälle att gräva några schakt här för att avgränsa gårdstomten. Men lite tur kanske vi också kommer att stöta på fynd eller byggnadslämningar som berättar något om gårdens ålder. Vi får se.


1 kommentar:

  1. Hej. Min mormors mor är född på och uppvuxen på en gård som heter skultagården men enligt släktingar så skulle denna gård ligga i vare i Varberg. Vet du om det finns fler gårdar med samma namn eller kan detta vara min mormors mors gård. Hennes far hette Anders Olausson och borde varit ägare till gården på 1800-talet.
    Tacksam för svar.
    mvh Susanne

    SvaraRadera